Бүгд

Хүргэлтийн нөхцөл

Захиалгын төлбөр төлөгдсөнөөс хойш Улаанбаатар хотын бүсэд 24-48 цаг дотор, хөдөө орон нутагт 24-72 цаг дотор хүргэлт хийгдэнэ.

Төлбөрийн мэдээлэл

Захиалга хийсний дараа төлбөр төлөх нөхцөл гарч ирэх бөгөөд QR кодоор төлөх, шилжүүлэг хийх гэсэн сонголтоос аль нэгийг сонгож төлбөр төлөгдсөний дараа захиалга баталгаажна.

Үйлчилгээний нөхцөл

Захиалгын төлбөр 24 цагийн дотор төлөгдөж захиалга баталгаажаагүй тохиолдолд цуцлагдах болно. Харин захиалгын төлбөрөө төлсөн бол тус захиалгыг цуцлах боломжгүйг анхаарна уу !!! Захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах үед үйлдвэрийн гэмтэлтэй байсан нь нотлогдсон, хайрцаг, сав баглаа боодол хагарч гэмтсэн нь нотлогдсон үед захиалгыг буцаах боломжтой. Мөн бараа бүтээгдэхүүнийг буцаах/солиулахад тухайн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний тооцооны хуудсыг үндэслэн буцаан авах боломжтой. Анхаарах зүйлс: • Худалдан авагч нь сав баглаа боодлыг онгойлгосон болон эвдрэл гэмтэл үүсгэсэн, бохирдуулсан тохиолдолд солих болон буцаах боломжгүйг анхаарна уу!

see more

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogog
платформ.